Tilitoimisto kehittää asiakkaidensa liiketoimintaa strategisena kumppanina

Tili-Saarimaa Oy hoitaa yritysten lakisääteisen kirjanpidon ja sparraa yrittäjiä talouden asiantuntijana menestykseen.

Toimitusjohtaja Satu Saarimaa perusti auktorisoidun tilitoimisto Tili-Saarimaan vuonna 2011. Ajatuksena oli perustaa pieni tilitoimisto, joka tarjoaa laadullisesti samat asiat, mitä ostajat mieltävät saavansa vain isoista yhtiöistä. Ennen omaa yritystä hän oli tehnyt pitkän uran sadan hengen konsernissa.

– Samoilla työvälineillä ja osaamisella palvelen nykyäänkin. Muutoksena on se, että palvelu pienemmässä yksikössä on entistä asiakaslähtöisempää ja joustavampaa, tilitoimistourallaan 30-vuotisjuhlavuotta viettävä Satu Saarimaa luonnehtii.

Yrittäjyys on tuonut uutta näkökulmaa asiakkaiden tarpeista.

– Olin hyvä työssäni ennenkin, mutta nyt olen entistä parempi, koska yrittäjyydessä on määrättyjä asioita, joissa vasta oma yrittäjäkokemus tuo näkemyksen, hän lisää.

Yksi tällainen asia on yrityksen menestyminen liiketoiminnassaan. Saarimaa havaitsi melko nopeasti, että juuri tilitoimistoilla on asiakkaidensa suhteen erityisasema, joka mahdollistaa liiketoimintaa kehittävän yritysneuvonnan antamisen.

– Oikein ja lakien mukaan hoidettu taloushallinto on kivijalka, jonka päälle dataa jatkojalostetaan. Saadulla tiedolla yritystä voidaan viedä kohti sen liiketoiminnallisia tavoitteita.

Satu Saarimaa on ollut yrityspalvelujen tarjoajana tienraivaaja tilitoimistoalalla. Tänä päivänä Saarimaa sparraa proaktiivisesti PK-sektorin asiakkaita liiketoiminnallisissa asioissa. Hän on testannut työssään eri käytäntöjä ja valikoinut työkalupakkiinsa vain toimivimmat ratkaisut.


Kehityskartta toimii ohjaavana työkaluna ja dokumentoi samalla oleellisen

– Suuntian Kehityskarttapalvelu on ollut tervetullut työkalu yritysneuvontapalveluuni. Se on ammattilaisen väline, joka ohjaa keskustelua asiakkaan kanssa ja dokumentoi olennaiset asiat, joiden mukaan asiakkaan tulisi toimia jatkossa.

Aiemmin Saarimaa kirjoitti palaverimuistioita asiakkaiden kanssa käydyistä keskusteluista. Parin-kolmen kuukauden päästä palattiin asiaan, jolloin hän kysyi, miten asia oli edennyt.

Neljässä tapauksesta viidestä asiakas kiemurteli epämukavasti tuolillaan. Lopulta selvisi, että vaikka yrittäjä edelleen seisoi samojen asioiden takana, ne olivat vaan unohtuneet.

– Tiedän minäkin yrittäjänä, miten helposti nämä asiat hautautuvat arjen tekemisiin, Saarimaa sanoo.

Miten Kehityskarttaa sitten käytetään yritysneuvonnassa?

– Käyn asiakkaan kanssa läpi samoja liiketoiminnallisia asioita kuin aiemminkin ja suhteutan ne talouden kysymyksiin. Samalla teen Kehityskarttaan merkintöjä.

Keskustelu on yrittäjän sparraamista hänen liiketoimintansa kannalta keskeisissä kysymyksissä. Saarimaalla on käytössään asiakkaan kirjanpidon kautta saadut luvut, joista hän voi asiantuntijana peilata eri vaihtoehtoja.

Kehityskartan kanssa työskentely perustuu ajatukselle, että koska kaikkea ei voi kehittää yhtäaikaisesti menestyksellä, pitää tehdä valintaa tärkeimmän ja muiden asioiden välillä. Kehityskartan avulla pystyy erottamaan oleellisen epäoleellisesta ja valitsemaan tällä hetkellä liiketoiminnallisesti merkityksellisimmän kehityskohteen.

Asiakkaan kanssa käydystä keskustelusta muodostuu lopuksi yksi A4-paperi, Kehityssuunnitelma, jossa tavoitteet ovat oikealla puolella. Se on kuin tiekartta yrittäjälle, miten edetä käytännössä.

Satu Saarimaa kehottaa asiakkaitansa laittamaan Kehityssuunnitelman esille näkyvälle paikalle.

– On tärkeää, että paperi on jossain sellaisessa paikassa, että sitä pysähtyy katsomaan edes kerran viikossa. Kun luet niitä muutaman sanan lauseita, alat pikkuhiljaa toimia niiden mukaan. Asiat menevät takamuistiin ja alat tekemään oikeita asioita, Saarimaa vinkkaa.

Tosin oikea paikka Kehityssuunnitelmalle voi olla vaikka työntekijöiden sosiaalitilassa.

– Niin, eihän se riitä, että vain yrittäjä tietää liiketoiminnallisen tavoitteen ja keinot. Se tieto täytyy jalkauttaa myös henkilökunnalle.

Kehityssuunnitelmista muodostuu ajan myötä jatkumo, johon voi palata myöhemmin katsomaan, missä ollaan oltu, mitä toimenpiteitä tehty ja minne milloinkin päästy.

– Siihen maailmaan ei pääse enää jälkikäteen käsiksi, jos muistiinpanojen tekeminen on laiminlyöty.

 

Miksi tilitoimisto on yritysneuvonnassa etulyöntiasemassa?

Satu Saarimaa näkee monta syytä sille, miksi juuri tilitoimistojen pitäisi tuottaa yritysneuvontaa palveluna.

– Talousasiat ovat niin henkilökohtaisia asioita yrittäjälle, ettei näitä mielellään halua kertoa kenelle tahansa. Siksi on tärkeää, että me tilitoimistot tuotetaan tätä palvelua. Oma tilitoimisto on ainoa paikka yritykselle, jossa ei tarvitse kertoa lukuja, kun ne tietävät ne joka tapauksessa.

PK-sektorin yrityksistä 94 % on alle 10 hengen yrityksiä ja moni yrittäjä on strategian kanssa hyvin yksin. Voisi kuvitella, että yrittäjä löytäisi verkostoja täyttämään tätä tarvetta, mutta näin ei kuitenkaan ole.

– Yritysneuvonnassa rinnalla täytyy kulkea liiketoiminnalliset kannattavuusnäkemykset ja niiden täytyy kumuloitua kassavirtaan, vähintään pidemmällä aikajänteellä, Saarimaa alleviivaa.

Tässä astuu mukaan taloushallinnon asiantuntemuksen merkitys.

– Harvalla yrittäjällä on tietoa siitä, mikä on oman liiketoiminnan kriittinen piste. Kysytään, paljon täytyy myydä, jotta saa kiinteät kustannukset täytettyä? Pitää ymmärtää oman liiketoiminnan kustannusrakenne, Satu Saarimaa sanoo.

– Jos lähdetään kehittämään pelkästään uutta tuotetta ja palvelua, toki toinenkin neuvoja pystyy sparraamaan yrittäjää, mutta siinä ei välttämättä kulje tarpeeksi rinnalla ajatus, mitä muutokset tarkoittavat kassavirran kannalta yrittäjän omassa tilanteessa.

– Ainoastaan talouden ammattilainen pystyy ymmärtämään muuttuvien ja kiinteiden kustannusten rakenteen, mikä vaikuttaa mihinkin, Saarimaa alleviivaa.

Mitä Satu Saarimaa haluaa sanoa tilitoimistoille, jotka harkitsevat yritysneuvonnan aloittamista?

– Jotta tätä voi uskottavasti tehdä, täytyy ensin omalla esimerkillä osoittaa, että pystyy kehittämään omaa liiketoimintaa.

Oman toiminnan kehittämisen voi aloittaa helposti Suuntia-verkkopalvelussa täyttämällä ensin Kehityskartan joko yksin tai tiiminsä kanssa.

– Jokaisella toimistolla on resurssit lähteä uudelle tielle kehittämään osaamistaan. Nyt ovat markkinatkin alkaneet ymmärtämään tätä asiaa, Saarimaa vakuuttaa.